top of page

DISCLAIMER

Sharecom BV is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

E-mail

​​​​​De inhoud van e-mails en hun bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). E-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van Sharecom BV stroken.

Indien je niet de geadresseerde bent en je een e-mail per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht vervolgens te verwijderen.

De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie.

Elke e-mail uitgaande van Sharecom BV of van één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.

Privacyverklaring 

 

Sharecom BV Lieven Bauwensstraat 16 8200 Brugge  + btw nr  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van uw bedrijf, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de

website aan Uw bedrijf verstrekt. Uw bedrijf kan de volgende

persoonsgegevens verwerken:

 

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

Waarom hebben wij uw bedrijf gegevens nodig?

Sharecom BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te

kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te

kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan Sharecom BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang en waar uw bedrijf gegevens bewaart?

Sharecom BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet

langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data

wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw

gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

Delen met anderen.

Sharecom BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is

voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw

voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van Sharecom BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en

klikgedrag op de website.

 

Sharecom BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden

verstrekt. Een deel van de website is gehost bij aanvullen. Een ander deel van de site

wordt gehost door aanvullen indien meerdere partijen.

 

Sharecom BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Sharecom BV

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sharecom.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Sharecom BV zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Sharecom BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van CT Interactive

bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te

borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat

uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer

informatie wenst over de beveiliging van door Sharecom BV verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met Sharecom BV  op via

 

info@sharecom.be

Sharecom BV

Lieven Bauwensstraat 16 8200 Brugge

 

Klachten of meldingen.

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

© 2020 Sharecom BV

bottom of page